emerson asco numatics aventics topworx georgin

Elektromagnetni i pneumatski pulsni ventili za otprašivanje

ASCO NUMATICS je svetski lider u razvoju i proizvodnji opreme za otresanje filterskih vreća i kaseta u sistemima za otprašivanje. U tu opremu spadaju:

  • elektromagnetni i pneumatski pulsni ventili
  • elektromagnetni pilot ventili
  • pilot kutije sa 2 do 12 pilot ventila
  • tank sistemi (pulsni ventili ugra|eni unutar rezervoara)
  • sekvencijalni programatori sa i bez ∆P modula

 

ASCO pulsni ventili se odlikuju izuzetno brzim odzivima pri otvaranju i zatvaranju, što u kombinaciji sa velikim protokom obezbeđuje najbolje performanse za efikasno otresanje uz minimalnu potrošnju vazduha.

Elektromagnetni pilot ventili se koriste za upravljanje pneumatskim pulsnim ventilima i rade se kao pojedinačni ventili, ili u vidu pilot kutija. Pilot kutije se izvode sa 2 do 12 ventilskih mesta, sa ili bez električnih grejača.

Tank sistemi su proizvodi najnovije generacije. Elektromagnetni ili pneumatski pulsni ventili su direktno ugrađeni unutar pneumatskog rezervoara, čime se dobijaju još bolje karakteristike udarnog efekta otresanja u odnosu na pojedinačne ventile. To se ostvaruje na taj način što, kod pojedinačnih ventila, protok fluida stiže do ventila linijski iz jednog pravca , dok kod tank sistema fluid ulazi u ventil po celom izlaznom preseku 360°img

Sekvencijalni programatori su elektronske jedinice pomoću kojih se vrši upravljanje i kontrola procesa otresanja. Rade se u izvedbama sa ili bez ∆P modula, sa brojem izlaza od 4 do 48. Svi programatori su sa stepenom mehaničke zaštite IP65. 

Karakteristike pulsnih ventila:
fluid: vazduh, neutralni gasovi
opseg pritiska: 0.3 – 8.5 bar
priključci: 3/4" do 3"
serije: 353, 355, 357


Sva oprema je prilagođena radu i u sredinama koje zahtevaju protiveksplozivnu zaštitu.
Detaljnije o procesu otprašivanja, elektromagnetnim i pneumatskim pulsnim ventilima, kao i ostaloj opremi možete pronaći OVDE.

img img img img img img

 

 

Novosti

VENTILI ZA PARU
Novi koncept elektromagnetnih ventila za paru

Serijom 503 elektromagnetnih razvodnika ASCO NUMATICS je predstavio rešenje problema potrebe povećanog protoka uz smanjen prostor za montažu upravljačke opreme. Razvodnici su dizajnirani za procese automatizacije i upravljanja u automobilskoj industriji, proizvodnji guma, farmaceutskoj industriji, prehrambenoj industriji, proizvodnji osvežavajućih napitaka i svim drugim granama industrije.

+ detaljnije

Kontaktirajte nas

N TRADE d.o.o.

Adresa: Izvorska 54, 11000 Beograd
Kancelarija: Gundulićev venac 16, 11000 Beograd
Tel: +381 (0) 11 3232863, 3392785
Fax: +381 (0) 11 3392785
Email: ntrade@eunet.rs