emerson asco numatics aventics topworx georgin

VENTILI ZA PARU

Novi koncept elektromagnetnih ventila za paru

img


Elektromagnetni ventili za kontrolu protoka pare i vrele vode predstavljaju kritične komponente za proizvođače originalne opreme (OEM), kao i za krajnje korisnike komercijalnih i industrijskih mašina za veš, autoklava, bojlera, mašina za sudove i opreme za pripremu hrane.

Para je poznata kao agresivan fluid, tako da, i pored najkvalitetnije tehnologije izrade elektromagnetnih ventila za paru, do nedavno, svi korisnici su morali da prihvate izvesna ograničenja, naročito po pitanju koeficijenta protoka, kao i relativno kratkog radnog veka.

Zahvaljujući novom pristupu problemu i novoj tehnologiji izrade, ove barijere su konačno probijene.

Najnoviji dizajn elektromagnetnih ventila za paru kombinuje dobre strane tehnologije tradicionalnih ventila, kao što su navojna veza između tela i poklopca ventila, plivajuća PTFE membrana, konstrukcija koja ne zahteva razliku pritisaka (ΔPmin = 0), sa novim inovativnim pristupima, kao što su optimizovana geometrija i DC konstrukcija.

Nova generacija elektromagnetnih ventila za paru serije 220 donosi izuzetno poboljšanje performansi, uključujući povećanje protoka do 60%, do četiri puta duži radni vek i još mnogo toga.

Tehnička unapređenja i prednosti :

  • povećanje protoka u odnosu na dosadašnje parne ventile od 20% - 60%, zahvaljujući optimizovanoj internoj geometriji tela ventila
  • do 4 puta duži radni vek na bazi koncepta plivajuće membrane u kombinaciji sa optimalnom geometrijom i dugogodišnjim iskustvom u oblasti istraživanja tehnologije izrade parnih ventila
  • jednostavnije održavanje
  • tiši i mirniji rad
  • smanjenje potrebe lagerovanja zamenskih ventila i rezervnih delova
  • smanjenje troškova u svim aspektima, kao proizvod svih navedenih benefita

Detaljnije informacije o prednostima novog koncepta elektromagnetnih ventila za paru možete pronaći OVDE.

Kataloška dokumentacija serije 220 OVDE.

Novosti

VENTILI ZA PARU
Novi koncept elektromagnetnih ventila za paru

Elektromagnetni ventili za kontrolu protoka pare i vrele vode predstavljaju kritične komponente za proizvođače originalne opreme (OEM), kao i za krajnje korisnike komercijalnih i industrijskih mašina za veš, autoklava, bojlera, mašina za sudove i opreme za pripremu hrane.

+ detaljnije

Kontaktirajte nas

N TRADE d.o.o.

Adresa: Izvorska 54, 11000 Beograd
Kancelarija: Gundulićev venac 16, 11000 Beograd
Tel: +381 (0) 11 3232863, 3392785
Fax: +381 (0) 11 3392785
Email: ntrade@eunet.rs