emerson asco numatics aventics topworx georgin

Medicinski i analitički elektromagnetni ventili

Elektromagnetni ventili su sastavni deo laboratorijske i industrijske opreme koja se koristi u svrhu raznih biohemijskih i biomedicinskih analiza. Tako se ASCO SCIENTIFIC® ventili mogu sresti u uređajima za hromatografiju, hematologiju, imunologiju, citologiju, biotehnologiju (DNK sintezu), kao i za analizu vode i emisije gasova.

U medicinskim aparatima i procesima ventili mogu delimično doći u direktan dodir sa fluidima koji se unose ili iznose iz pacijenta. Ovo polje primene zahteva upotrebu inertnih materijala, minimalnu "mrtvu" zapreminu, kao i nisku potrošnju energije. ASCO SCIENTIFIC® ventili se koriste u uređajima za veštačko disanje, anesteziju, dijalizu, regulaciju koncentracije kiseonika, kao i u stomatologiji, kliničkoj sterilizaciji, minimalnoj invazivnoj hirurgiji, kriohirurgiji...

ASCO SCIENTIFIC® ventili se rade u tri osnovne grupe:

  • izolacioni ventili (kod kojih fluid ne dolazi u dodir sa unutrašnjim delovima ventila)
  • neizolacioni ventili
  • proporcionalni ventili
  • specijalizovani proizvodi (shodno zahtevima proizvođača opreme)

Posebnu grupu izolacionih ventila čine pinč ventili.

Osnovne serije ASCO SCIENTIFIC® ventila:

  • izolacioni ventili: 067, 110, 282, 283/383, 296/396, 360, 385
  • pinč ventili: 284/384
  • neizolacioni ventili: 065, 108/109, 188, 302
  • proporcionalni ventili: 202, 603, 607, 630

Detaljnije o medicinskim i analitičkim ventilima možete pronaći OVDE.

img img img img img img img

 

 

Novosti

VENTILI ZA PARU
Novi koncept elektromagnetnih ventila za paru

Elektromagnetni ventili za kontrolu protoka pare i vrele vode predstavljaju kritične komponente za proizvođače originalne opreme (OEM), kao i za krajnje korisnike komercijalnih i industrijskih mašina za veš, autoklava, bojlera, mašina za sudove i opreme za pripremu hrane.

+ detaljnije

Kontaktirajte nas

N TRADE d.o.o.

Adresa: Izvorska 54, 11000 Beograd
Kancelarija: Gundulićev venac 16, 11000 Beograd
Tel: +381 (0) 11 3232863, 3392785
Fax: +381 (0) 11 3392785
Email: ntrade@eunet.rs