emerson asco numatics aventics topworx georgin

Špulne i EX operatori

Elektromagnetni namotaji - špulne koje proizvodi ASCO NUMATICS dizajnirane su i testirane za kontinuirani rad.

Standardne špulne se, prvenstveno, izvode u klasama izolacije F i H. Klasa izolacije određuje maksimalnu radnu temperaturu fluida za predviđeni radni vek špulne. ASCO ima izuzetno visoke standarde za radni vek špulni:

  • klasa H (max temperatura 180°C): 30 000 sati
  • klasa F (max temperatura 155°C): 20 000 sati

img

ASCO proizvodi špulne za sve napone:

  • standardni naponi:      24/50, 48/50, 115/50, 230/50, 24/DC, 48/DC
  • nestandardni naponi: 110/50, 220/50, 380/50, 120/60, 240/60, 6/DC, 12/DC, 110/DC, 120/DC, 240/DC
  • specijalni naponi:        svi ostali

Opširnije o tehničkim karakteristikama špulni možete pronaći OVDE.

Ex OPERATORI (špulne u Ex izvedbi)

Za potrebe rada u potencijalno eksplozivnim sredinama, ASCO NUMATICS proizvodi špulne u protiveksplozivnoj (Ex) zaštiti u skladu sa evropskom direktivom za potencijalno eksplozivne sredine ATEX 94/9/EC (detaljnije o direktivi ATEX 94/9/EC OVDE)

Oprema ASCO NUMATICS je dizajnirana da zadovolji uslove protiveksplozivne zaštite u Kategorijama 1, 2 i 3 za sredine sa smesama eksplozivnih gasova (zone zaštite 0, 1, i 2), kao i za uslove Kategorija 2 i 3 za sredine sa prašinom (zone 21 i 22).

Stepen zaštite različitih Ex operatora u zavisnosti od Kategorije i zone zaštite u kojoj se može upotrebiti, definisan je tipom zaštite. ASCO proizvodi Ex operatore za sledeće tipove Ex zaštite:

  • d - operatori         NF, WSNF, NK, LPKF, WSLPKF
  • m - operator         PV
  • em - operatori      EM, WSEM, WBLP
  • ia -  operatori       ISSC, LI, WSLI, NFIS, WSNFIS, WPIS, WSIS, CPTV

Detaljnije o svakom Ex operatoru ponaosob možete pronaći OVDE.

img img img img img

 

 

Novosti

VENTILI ZA PARU
Novi koncept elektromagnetnih ventila za paru

Serijom 503 elektromagnetnih razvodnika ASCO NUMATICS je predstavio rešenje problema potrebe povećanog protoka uz smanjen prostor za montažu upravljačke opreme. Razvodnici su dizajnirani za procese automatizacije i upravljanja u automobilskoj industriji, proizvodnji guma, farmaceutskoj industriji, prehrambenoj industriji, proizvodnji osvežavajućih napitaka i svim drugim granama industrije.

+ detaljnije

Kontaktirajte nas

N TRADE d.o.o.

Adresa: Izvorska 54, 11000 Beograd
Kancelarija: Gundulićev venac 16, 11000 Beograd
Tel: +381 (0) 11 3232863, 3392785
Fax: +381 (0) 11 3392785
Email: ntrade@eunet.rs